“Gushyira mu bikorwa amahame remezo ari mu itegeko Nshinga Igihugu cyacu kigenderaho bigomba kuba bigaragra mu mikorere yacu ya buri munsi, muri gahunda z’ibikorwa dukora, mu byemezo dufata, muri bya bibazo dukemura, muri gahunda dutegura, mu dushya duhanga”.

Aya ni amagambo Senateri Niyongna Gallican yabwiye abitabiriye inana Itsinda ry’abasenateri bakorera muri Komisiyo y’Imibereho myiza y’Abaturage, Uburenganzira bwa Muntu n’Ibibazo by’Abaturage muri Sena y’u Rwanda bagiranye n’Abagize Komite Nyobozi y’Akarere ka Ruhango, Abanyamabanga Nshingwabikorwa b’Imirenge, Abagize Komisiyo y’imiyoborere mu Nama Njyanama y’Akarere, Abayobozi b’amashami y’imirimo ku Karere, abahagarariye abunzi muri buri Murenge,  abayobozi b’inzego z’umutekeno ku rwego rw’Akarere n’Umuhuzabikorwa w’Urwego rwa MAJ ku Karere.

Urugendo rw’aba basenateri rukaba rwari urwo kugenzura iyubahirizwa ry’ihame remezo ryo gushaka buri gihe umuti w’ibibazo by’abaturage mu nzira y’ibiganiro n’ubwumvikane.

Senateri Niyongana wari uyoboye iri tsinda, yavuze ko hari benshi badasobanukiwe iri hame, bakibeshya ko rireba gusa ibijyanye no gukemura ibibazo bishingiye ku makimbirane hagati y’abantu n’abandi.

Nyamara ngo ibyo sibyo, kuko rinarebana no gukemura ibibazo byose byugarije umuryango mugari, abawugize bagafatanya kubisesengura, kumvikana umuti ukwiye, no kuwushakira hamwe buri wese ashyiraho umuganda we (uruhare rwe).

Ahereye ku mpamvu n’uburyo umuntu ku giti cye agomba gukemura ibibazo ahura na byo, yumvikanisha impamvu n’uburyo umuryango mugari ugomba gukemura ibibazo byawo hagendewe kuri iri hame.    

Ati “Kugira ngo utere imbere hari ibibazo biba bigomba gukemurwa; n’iyo ugenda kugira ngo ugere aho ujya, iyo mu nzira haba hari byinshi uba ugomba kurenga.

Ku birebana n’ibibazo mu muryango mugari yagize ati “Kubikemura si ukuvuga ngo ni meya ubishoboye, dufite umuyobozi runaka uzi gukemura ikibazo. Ni ukuvuga ngo tubikemura twese twumva ko bitureba, twabigizemo uruhare, twabiganiriyeho, twanafatanyije kumva uburyo bwinshi bushoboka bwo kubikemura, ariko tukaza kubona uburyo twumva butunogeye twese, cyangwa buzana igisubizo kiza kurenza ubundi buryo bwose. Aho niho haza bwa bwumvikane busesuye”.

Umuyobozi w’Akarere, Habarurema Valens, yagaragaje ko ubuyoozi bwiteguye gukomeza gufatanya n’abaturage no kubafasha kubahiriza iri hame, kugira ngo koko ibyo Igihugu gikomeza kugeraho babe biteguye kubisegasira, kubirinda no kubinoza kurushaho kugira ngo dukomeze gutera imbere.

Nyuma yo kugaragarizwa uko ibibazo bikemurwa uhereye ku makimbirane ukageza no ku itegurwa ry’igenamigambi rusubiza ibibazo by’abaturage, abasenateri bifatanyije n’abaturage mu Nteko y’Akagali ka Nyamagana, Umurenge wa Ruhango.

Itsinda ry’aba baseannateri ryari rigizwe na Senateri Niyongana Gallican (Umuyobozi w’Itsinda), Senateri Musabeyezu Narcisse na Senateri Mukankusi Perrine. Bari baherekejwe kandi n’umukozi w’Inteko, Harerimana Viann

Share Button